Ohio State Navbar

Sign In

Translated Materials for Somali Patients

Loo-huray Daryeelka Caafimaad ee Qof-ahaaneed

Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda Gobolka Ohio (The Ohio StateUniversity Medical Center) waxay u fidinaysaa ballanqaad daryeelkacaafimaad ee qof ahaaneed iyada oo la buuxinayo baahiyaha gaarka ahee dhaqan iyo af ahaaneed ee bukaankayaga. Waxaan siinnaabukaanka adeegyo turjubaan oo bilaash ah si aan u xaqiijino inxidhiidhka dhexmaraya bukaanka Ingiriisida xaddidan Yaqaan iyokooxdooda daryeelka caafimaad uu yahay mid sax ah. Haddii aad rabtoturjubaan caafimaad inuu joogo wakhtiga ballantaada oo idil, waxaanku weydiinaynaa inaad codsato adeegan marka aad qabsanaysoballanta ama u sheegto kooxdaada daryeelka caafimaad inay ogaadaanwakhti uun. Adeegyadayada waxa ku jira turjubaanada goob-jooga ah,telefoonka ama fiidiyaha.Waxaan kobcinnay bogogan internetka ee dheeraad ahaan u ah ilo xidhiidh ee bukaanka Ingiriisida xaddidan Yaqaan, booqdayaasha iyoqoyska. Fadlan guji xidhiidhiyayaasha soo socda si aad uga heshokhariidadaha ama dhokomentiyada macluumaadka cisbitaalkaafafkaan:

Himiladayadu waa in si joogto ah looga warhayo adeegyadayada si ayuga tarjunto heerka tayada sare oo u buuxiso baahiyaha bukaankayaga.Haddii aad hayso talooyin, soo-jeedimo ama hadalo aad jeceshahayinaad nala wadaagto si loo hagaajiyo bogga internetka, fadlan wacWaaxda Adeegyada Turjubaanka lambarka (614) 293-3369

Khariidadaha iyo Tilmaamaha (Maps and Directions)

Macluumaadka Cisbitaalka (Hospital Information)